X
GO
da-DKkl-GL
FAGINDDELING
 • Personlig udvikling
 • Det grønlandske sprog
 • Analyse (lyrik, noveller..)
 • Sproglære (dansk, engelsk)
 • Matematik
 • Etik
 • Kommunikation
 • Menneksets adfærd
 • Kropssprog, om at lytte og forstå
 • Uddannelsesmuligheder, ansøgning til uddannelser
 • Mineraler i Grønland
 • Idræt
 • Arbejderbevægelsen og dens historie
 • Grønlands historie
 • Politik i ind- og udland
 • Religion
 • Medier
 • Inuit Circumpolar Conference - ICC
 • FN’s bestemmelser om menneskerettigheder
 • Seksuelt relaterede sygdomme og forebyggelse
 • Unge forældre
 • Unges misbrug af alkohol og rusmidler, konsekvenser
 • Kriminalitet og forebyggelse
 • Forebyggelse generelt
 • Skat, budgetlægning og udfyldning af selvangivelser
 • Boligforhold
 • Kommunal forvaltning
 • Drama
 • Lejrskoleophold
 • Fåreholdererhverv samt ophold hos fåreholderne i området
 • Filtning af lamme og fåreuld
 • Orientering i bygderne
 • Kunst og kreative fag
 • Ernæringslære

 

 • filosofi
 • virksomhedsbesøg
 • kreative projekter