X
GO
da-DKkl-GL
Enter Title

Fundraising Kursus d. 28-30. maj 2018

Uddannelsens formål

Formålet med fundraising kurset er, at deltageren tilegner sig fundraiser-kompetencer på et fagligt niveau, der gør deltageren i stand til at kunne påtage sig såvel større som mindre fundraising opgaver og –funktioner.

 

Indhold og metode

Kursus foregår i en vekselvirkning mellem teori, eksempler på fundraising opgaver og anvendelse af praktiske værktøjer, samt selvstændigt arbejde med deltagerens egne   projekter. Undervejs i undervisningen arbejder vi løbende med cases, hvor deltageren udsættes for virkelighedsnære fundraising-problemstillinger.

 

Der er mulighed for, at hver deltager medbringer en konkret og virkelig projektidé, som der kan arbejdes med på kurset. Dette er dog ikke en forudsætning for deltagelse.

 

Fundraising kurset er bygget op som et udviklingsorienteret forløb, hvor deltageren trænes i at overskue og beherske hele fundraising processen: Fra projektidé, over projektplanlægning til budgetlægning og ansøgning af tilskud.

 

Kurset består af følgende moduler

·Hvad kendetegner et godt projekt?

·EU projekter – mange spændende muligheder

·Projektplanlægning med udgangspunkt i LFA og forandringsteori

·Budget og finansieringsplaner

·Succes med fundraising - Den gode ansøgning

 

 

Undervisere

Lotte Jensen, indehaver af projektudviklings- og fundraising firmaet Up Front Europe siden 1990 og medejer af www.UpFrontNet.dk  - et virtuelt netværk for udviklingsmedarbejdere og fundraisere.

 

 

Hvem bør deltage

Alle der allerede arbejder med – eller står overfor at skulle arbejde med fundraising opgaver i såvel private som offentlige virksomheder, institutioner og frivillige organisationer. Der kræves i øvrigt ingen formelle kvalifikationer for deltagelse, men lyst og motivation for fundraising arbejdet. Det forudsættes at deltagerne har mulighed for at deltage i aftenundervisning.

 

Tid og sted

Uddannelsen foregår over 3 dage i foråret 2018 fra d. 28-30. maj.

 

Undervisningen foregår på Sulisartut Højskoliat og der er mulighed for overnatning for 915,00 kr. pr. person pr. dag

 

 

Pris

For et samlet undervisningsforløb indeholdende 3 dages undervisning, undervisningsmaterialer, fortæring koster 6.500,00 kr. pr. person.

 

Deltageren får tillige 6. måneders gratis medlemskab af  www.upfrontnet.dk svarende til en værdi på kr. 1.600,- kr.

 

Mulighed for overnatning og aftensmad + aftenkaffe for 915,00 kr. pr. dag pr. person

 

 

Tilmelding og program

Tilmelding med angivelse af stillingsbetegnelse, kontakt info m.m. skal ske senest d. 14. maj 2018

Tilmeldingen skal sendes til Sulisartut Højskoliat, e-mail: sulisartut@sulisartut.gl